You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

10 Descoberta d'instàncies de comptador de rendiment de Windows

Vista general

És possible descobrir instàncies d'objecte dels comptadors de rendiment de Windows. Això és útil per comptadors de rendiment multi-instàncies.

Clau d'element

L'element que cal emprar a la regla de descoberta és

 perf_instance.discovery[objecte]

o, per poder proporcionar el nom de l'objecte només en anglès, independentment de la localització del sistema operatiu:

 perf_instance_en.discovery[objecte]

Per exemple:

 perf_instance.discovery[Processador]
    perf_instance_en.discovery[Processador]

Aquests elements són compatibles des de l'agent de Windows Zabbix 5.0.1.

Macros admeses

La descoberta retornarà totes les instàncies de l'objecte especificat a la macro {#INSTÀNCIA}, que es pot emprar a prototips d'elements perf_count i perf_count_en.

[
      {"{#INSTÀNCIA}":"0"},
      {"{#INSTÀNCIA}":"1"},
      {"{#INSTANCE}":"_Total"}
    ]

Per exemple, si la clau d'element emprada a la regla de descoberta és:

 perf_instance.discovery[Processador]

podeu crear un prototip d'element:

 perf_counter["\Processador({#INSTÀNCIA})\% Temps del processador"]

Notes:

 • Si l'objecte especificat no es pot trobar o no admet instàncies variables, l'element de descoberta passarà a NO S'ADMET.
 • Si l'objecte especificat admet instàncies variables, però actualment no en té, es retornarà una matriu JSON buida.
 • En cas de duplicar instàncies, s'ignoraran.