You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Notes sobre la descoberta de baix nivell

Emprar macros LLD a contextos de macros d'usuari

Les macros LLD es poden emprar al context de macro d'usuaris, com ara als prototips de triggers.

Múltiples regles LLD per el mateix element

Des de la versió 3.2 de l'agent Zabbix, és possible definir diverses regles de descoberta de baix nivell amb el mateix element de descoberta.

Per fer-ho, heu d'establir el paràmetre d'àlies de l'agent, que permet emprar claus d'element de descoberta modificades en diferents regles de descoberta, per exemple vfs.fs.discovery[foo], vfs.fs.discovery[bar], etc.

Límit de dades per els valors de retorn

No hi ha límit per a les dades JSON de la regla de descoberta de baix nivell si es reben directament pel servidor Zabbix. Això és així perquè els valors de retorn es processen sense emmagatzemar-se en una base de dades.

Tampoc hi ha límit per a les regles de descoberta de baix nivell personalitzades. Però si es pretén aconseguir dades LLD personalitzades mitjançant un paràmetre d'usuari, s'aplica el valor límit de la configuració d'usuari.

Si les dades han de passar pel proxy Zabbix, s'han d'emmagatzemar a la base de dades perquè s'hi apliquin els límits de la base de dades.