You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Descoberta de xarxa

Vista general

Zabbix ofereix una funció de descoberta automàtica de xarxa eficient i molt flexible.

Amb la descoberta de xarxa configurada correctament, podeu:

 • accelerar el desplegament de Zabbix
 • simplificar l'administració
 • emprar Zabbix a entorns que canvien ràpidament sense una administració excessiva

La descoberta de la xarxa Zabbix es basa en la informació següent:

 • Intervals IP
 • La disponibilitat de serveis externs (FTP, SSH, WEB, POP3, IMAP, TCP, etc.)
 • Informació rebuda de l'agent Zabbix (només s'admet el mode sense xifrar)
 • Informació rebuda de l'agent SNMP

NO ofereix:

 • Descoberta de la topologia de la xarxa

La descoberta de la xarxa consta bàsicament de dues fases: descoberta i accions.

Descoberta

Zabbix explora periòdicament els intervals d'IP definits a regles de descoberta de xarxa. La freqüència de la comprovació es pot configurar per a cada regla individualment.

Tingueu en compte que una regla de descoberta sempre es processarà mitjançant un únic procés de descoberta. L'interval d'adreces IP no es dividirà entre diversos processos de descoberta.

Cada regla té un conjunt de comprovacions de servei per executar-se per a l'interval d'IP.

Les comprovacions de descoberta es processen independentment d'altres comprovacions. Si alguna comprovació no troba cap servei (o falla), les altres comprovacions encara es processaran.

Cada comprovació de servei i host (IP) realitzada pel mòdul de descoberta de xarxa genera un esdeveniment de descoberta.

Esdeveniment Verificació de resultats del servei
Servei descobert El servei s'"inicia" després d'ésser "aturat" o quan es descobreix per primer cop.
Servei activat El servei és 'iniciat'.
Servei perdut El servei és "aturat" després d'ésser "iniciat".
Servei baixa El servei és "aturat".
Equip descobert Almenys un dels serveis d'un equip s'"inicia" després que tots els serveis d'aquest equip s'hagin "aturat" o s'ha descobert un servei que pertany a un equip no registrat.
Allotjament Almenys un servei d'un equip és "iniciat".
Equip perdut Tots els serveis d'un equip són "aturats" després que almenys un dels serveis s'hagi "aturat".
Host Down Tots els serveis d'un equip són "aturats".

Accions

Els esdeveniments de descoberta poden ésser la base per a accions rellevants, com ara:

 • Enviament de notificacions
 • Afegir/esborrar equips
 • Activar/desactivar equips
 • Afegir equips a un grup
 • Esborrar d'equips d'un grup
 • Enllaçar (o desenllaçar) equips a un model
 • Execució remota d'scripts

Aquestes accions es poden configurar en funció del tipus de dispositiu, adreça IP, estat, amunt/avall, etc. Per obtindre més informació sobre la configuració d'accions per a esdeveniments basats en descoberta de xarxa, consulteu les pàgines dels termes operació i condicions.

Com que les accions de descoberta de xarxa es basen en esdeveniments, s'activaran tant bon punt un equip descobert sigui en línia com quan sigui fora de línia. És molt recomanable afegir una condició Estat de descoberta: actiu acció per evitar que s'activin accions com ara Afegeix equip en esdeveniments com Servei perdut/Servei caigut. En cas contrari, si s'esborra manualment un equip descobert, encara generarà esdeveniments Servei perdut/Servei caigut i es tornarà a crear al següent cicle de descoberta.

L'enllaç d'un equip descobert a plantilles fallarà col·lectivament si una de les plantilles vinculables té una entitat única (per exemple, clau d'element) que és idèntica a una altra entitat única (per exemple, clau d'element) que ja existeix a l'equip o en un altre dels models enllaçables.

Creació d'equip

S'afegeix un equip si és triada l'operació Afegir equip. També s'afegeix un equip, encara que falti l'operació Afegir equip, si trieu operacions que donen lloc a accions en un equip. Aquestes operacions són:

 • activar equip
 • desactivar equip
 • afegir un equip a un grup d'equips
 • vincular un model a un equip

Els equips creats s'afegeixen al grup Equips descoberts (per defecte, configurable a AdministracióGeneralAltres). Si voleu que s'afegeixin equips a un altre grup, afegiu una operació Treure dels grups d'equips (especificant "Equips descoberts") i també una operació Afegir als grups d'equips (especificant un altre grup d'equips), perquè un equip ha de pertànyer a un grup d'equips.

Nomenament de l'equip

Quan s'afegeixen equips, un nom d'equip és el resultat d'una cerca DNS inversa o una adreça IP si la cerca inversa falla. La cerca es realitza des del servidor Zabbix o des del proxy Zabbix, depenent de quina és fent la descoberta. Si la cerca falla al proxy, no es torna a provar al servidor. Si l'equip amb aquest nom ja existeix, el següent equip tindrà **_2** afegit al nom, després **_3** i així successivament.

També és possible anul·lar la cerca DNS/IP i emprar un valor d'element per al nom d'equip, per exemple:

 • Podeu descobrir diversos servidors amb l'agent Zabbix en execució mitjançant un element d'agent Zabbix per a la descoberta i assignar-los automàticament noms propis, en funció del valor de cadena que retorna aquest element
 • Podeu descobrir diversos dispositius de xarxa SNMP mitjançant un element d'agent SNMP per a la descoberta i assignar-los automàticament noms propis, en funció del valor de cadena que retorna aquest element

Si el nom d'equip es va establir amb un valor d'element, no s'actualitzarà en comprovacions de descoberta posteriors. Si no és possible establir el nom d'equip mitjançant un valor d'element, s'empra el valor per defecte (nom DNS).

Si ja existeix un equip amb l'adreça IP descoberta, no s'en crea cap de nou. Tanmateix, si l'acció de descoberta conté operacions (enllaç a una plantilla, afegir a un grup d'equip, etc.), es realitzen a l'equip existent.

Esborrar un equip

Els equips trobats per una regla de descoberta de xarxa s'esborren automàticament de MonitoratgeDescoberta si una entitat descoberta no es troba pas al rang IP de la regla. Els equips s'esborren de seguida.

Creació d'interfícies quan s'afegeixen equips

Quan s'afegeixen equips mitjançant la descoberta de xarxa, obtinguent interfícies creades d'acord amb aquestes regles:

 • serveis detectats: per exemple, si una comprovació SNMP té èxit, es crearà una interfície SNMP
 • si un equip respon tant a les consultes d'agent Zabbix com a SNMP, es crearan ambdós tipus d'interfícies
 • si el criteri d'unicitat és l'agent Zabbix o les dades retornades per SNMP, la primera interfície que es trobi per a un equip es crearà com a interfície predeterminada. S'afegiran altres adreces IP com a interfícies addicionals. Les condicions d'acció (com ara la IP de l'equip) no afecten l'addició d'interfícies. Tingueu en compte que això funcionarà si totes les interfícies són descobertes per la mateixa regla de descoberta. Si una regla de descoberta diferent troba una interfície diferent del mateix equip, s'afegirà un equip addicional.
 • si un equip només respon a les comprovacions d'agent, es crearà amb una interfície només d'agent. Si hagués de començar a respondre a SNMP més tard, s'afegirien interfícies SNMP addicionals en aquell moment.
 • si es van crear originalment 3 equips diferents, després d'ésser trobats pel criteri d'unicitat "IP", llavors la regla de descoberta es modifica de manera que els equips A, B i C tinguin criteris d'unicitat idèntics, B i C es creen com a interfícies addicionals per a A, que és el primer equip. Els equips individuals B i C romanen sense canvis. A MonitoratgeDescoberta, les interfícies afegides es mostren a la columna "Dispositiu trobat", en negre i sagnat, però la columna "Equip monitorat Host" només mostra A, el primer equip creat. El "temps d'activitat/temps d'inactivitat" no es mesura per a les adreces IP que es consideren interfícies addicionals.

Modificació dels paràmetres de proxy

Els equips descoberts per diferents proxys sempre es tracten com a equips diferents. Tot i que això permet descobrir els intervals d'adreces IP coincidents emprats per diferents subxarxes, canviar el proxy d'una subxarxa ja monitorada és complicat perquè els canvis de proxy també s'han d'aplicar a tots els equips descoberts.

Per exemple, aquí teniu les passes per anul·lar el proxy en una regla de descoberta:

 1. desactiveu la regla de descoberta
 2. sincronitzeu la configuració del proxy
 3. substituïu el proxy a la regla de descoberta
 4. substituïu el proxy per a tots els equips descoberts per aquesta regla
 5. habiliteu la regla de descoberta