You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

16. Monitoratge distribuït

Vista general

Zabbix proporciona una manera eficient i fiable de monitorar una infraestructura de computació distribuïda mitjançant proxys Zabbix.

Els proxys es poden emprar per recollir dades localment en nom d'un servidor centralitzat de Zabbix i després informar de les dades al servidor.

Funcions del proxy

A l'hora de decidir si s'empra o no un proxy, s'han de tindre en compte diverses consideracions.

Proxy
Lluminositat
GUI No
Funcionament independent.
Fàcil manteniment**
Creació automàtica de bases de dades 1
Administració local No
Preparat per maquinari incrustat
Connexions TCP unidireccionals
Configuració central
Generació de notificacions No

1 La funció de creació automàtica de bases de dades només funciona amb SQLite. Altres bases de dades requereixen una configuració manual.