You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Actualitzar des de les fonts

Vista general

Aquesta secció proporciona les passes necessàries per a una actualització amb èxit de Zabbix 6.2.x a Zabbix 6.4.x emprant les fonts oficials.

Abans de l'actualització, assegureu-vos de llegir les notes d'actualització pertinents!

També podeu comprovar els requisits per a 6.4.

Pot ser útil executar dues sessions SSH paral·leles durant l'actualització, executant les passes d'actualització en una i monitorant els registres del servidor/proxy en una altra. Per exemple, executeu tail -f zabbix_server.log o tail -f zabbix_proxy.log a la segona sessió SSH mostrant-vos les darreres entrades del fitxer de registre i possibles errors en temps real. Això pot ser crític per a les instàncies de producció.

Procés d'actualització del servidor

1 Atureu el servidor Zabbix

Atureu el servidor Zabbix per assegurar-vos que no s'insereixin dades noves a la base de dades.

2 Feu una còpia de seguretat de la base de dades Zabbix existent

Aquesta és una passa molt important. Assegureu-vos que teniu una còpia de seguretat de la vostra base de dades. Això ajudarà si el procediment d'actualització falla (manca d'espai al disc, apagat, problemes inesperats).

3 Feu una còpia de seguretat dels arxius de configuració, dels arxius PHP i dels binaris de Zabbix

Feu una còpia de seguretat dels binaris de Zabbix, dels arxius de configuració i del directori d'arxius PHP.

4 Instal·lació dels nous binaris del servidor

Empreu les instruccions per compilar el servidor Zabbix des de la font.

5 Reviseu els paràmetres de configuració del servidor

Assegureu-vos de revisar les Notes d'actualització per comprovar si cal fer canvis en els paràmetres de configuració.

Per obtindre nous paràmetres opcionals, consulteu la pàgina Novetats.

6 Engegar els nous binaris de Zabbix

Inicieu els nous binaris. Comproveu els fitxers de registre per veure si els binaris s'han iniciat correctament.

El servidor Zabbix actualitzarà automàticament la base de dades. A l'inici, el servidor Zabbix informa de les versions de la base de dades actuals (obligatòries i opcionals) i requerides. Si la versió actual és més antiga que la necessària, el servidor Zabbix executa automàticament els pedaços d'actualització de la base de dades necessaris. El progrés (en percentatge) de l'actualització de la base de dades s'escriu al fitxer de registre del servidor Zabbix. Quan s'ha completat l'actualització, s'escriu un missatge "Actualització de la base de dades completada" al fitxer de registre. Si algun dels pegats d'actualització falla, el servidor Zabbix no s'iniciarà pas. El servidor Zabbix tampoc s'iniciarà si la versió actual de la base de dades és més recent de la necessària. El servidor Zabbix només s'inicia si la versió obligatòria actual de la base de dades coincideix amb la versió obligatòria requerida.

8673:20161117:104750.259 versió actual de la base de dades (obligatori/opcional): 03040000/03040000 8673:20161117:104750.259 versió obligatòria necessària: 03040000

Abans d'engegar el servidor:

  • Assegureu-vos que l'usuari de la base de dades té els permisos necessaris (crear taula, esborrar taula, crear índex, esborrar índex);
  • Assegureu-vos que teniu prou espai lliure al disc.
7 Instal·lació de la nova interfície Web de Zabbix

La versió mínima requerida de PHP és la 7.4. Actualitzeu-la si cal i seguiu les instruccions d'instal·lació.

8 Esborrar galetes i memòria cau del navegador web

Després de l'actualització, és possible que hagueu d'esborrar les galetes del navegador web i la memòria cau del navegador web perquè la interfície web de Zabbix funcioni correctament.

Procés d'actualització del proxy

1 Aturada del proxy Zabbix

Atureu el proxy Zabbix.

2 Còpia de seguretat dels arxius de configuració i els binaris del proxy Zabbix

Feu una còpia de seguretat dels binaris del proxy Zabbix i de l'arxiu de configuració.

3 Instal·lació dels nous binaris del proxy

Empreu les instruccions per compilar el proxy Zabbix des de la font.

4 Revisar els paràmetres de configuració del proxy

No hi ha canvis obligatoris dels paràmetres del proxy en aquesta versió.

5 Inicieu el nou proxy Zabbix

Inicieu el nou proxy Zabbix. Comproveu els fitxers de registre per veure si el proxy s'ha iniciat correctament.

El proxy Zabbix actualitzarà automàticament la base de dades. L'actualització de la base de dades es fa de la mateixa manera que quan s'inicia el Servidor Zabbix.

Procés d'actualització de l'agent

L'actualització dels agents no és pas obligatòria. Només els hauríeu d'actualitzar si cal per accedir a la nova funcionalitat.

El procediment d'actualització descrit en aquesta secció es pot emprar per actualitzar tant l'agent Zabbix com l'agent Zabbix 2.

1 Aturada de l'agent

Atureu l'agent Zabbix.

2 Còpia de seguretat dels arxius de configuració i els binaris de l'agent Zabbix

Feu una còpia de seguretat dels binaris de l'agent Zabbix i de l'arxiu de configuració.

3 Instal·lació dels nous binaris d’agent

Empreu les instruccions per compilar l'agent Zabbix des de la font.

Sinó, podeu descarregar un agent precompilat des del lloc de descàrrega de Zabbix.

4 Reviseu els paràmetres de configuració dels agents

No hi ha pas canvis obligatoris en aquesta versió, ni paràmetres de l'agent ni de l'agent 2.

5 Engegar el nou agent Zabbix

Engegueu el nou agent Zabbix. Verifiqueu els arxius de registre per verificar que l'agent s'ha engegat correctament.

Actualització entre versions menors

Quan actualitzeu entre versions menors de 6.4.x (per exemple, de la 6.4.1 a la 6.4.3), cal fer les mateixes accions per al servidor/proxy/agent que quan actualitzeu entre versions principals. L'única diferència és que quan s'actualitza entre versions menors, no es fan canvis a la base de dades.