You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

18. Interfície Web

Vista genereal

Per accedir fàcilment a Zabbix des de qualsevol lloc i des de qualsevol plataforma, es proporciona una interfície web.

Si empreu més d'una instància d'interfície, assegureu-vos que les localitzacions i les biblioteques (LDAP, SAML, etc.) siguin instal·lades i configurades de manera idèntica per a totes les interfícies.

Ajuda de la interfície

Un enllaç d'ajuda s'ofereix als formularis d'interfície de Zabbix amb enllaços directes a les parts corresponents de la documentació.