You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

10 Cookies emprades per Zabbix

Vista general

Aquesta pàgina proporciona una llista de galetes emprades per Zabbix.

Nom Descripció Valors Caduca/Edat màxima HttpOnly1 Segur2
ZBX_SESSION_NAME Dades de sessió frontal de Zabbix, emmagatzemades en format JSON codificat en base64 Sessió (caduca quan es tanca la sessió de navegació) + + (només si HTTPS és habilitat en un servidor web)
tab Nombre de pestanya activa; aquesta galeta només s'empra en pàgines amb diverses pestanyes de la pàgina de configuració (per exemple, Equip, Trigger o Acció) i es crea quan un usuari navega des d'una pestanya principal a una altra pestanya (com ara Etiquetes o Dependències).

0 s'empra per a la pestanya principal.
Exemple: 1 Sessió (caduca quan es tanca la sessió de navegació) -  -
browserwarning_ignore Indica si s'ha d'ignorar un avís sobre l'ús d'un navegador obsolet. Sessió (caduca quan es tanca la sessió de navegació) - -
system-message-ok Un missatge per mostrar quan es torni a carregar la pàgina. Missatge de text sense format Sessió (caduca quan es tanca la sessió del navegador) o quan es torna a carregar la pàgina + -
system-message-error Un missatge d'error per mostrar tan bon punt es torni a carregar la pàgina. Missatge de text senzill Sessió (caduca al final de la sessió del navegador) o tan bon punt es torni a carregar la pàgina + -

No s'admet forçar la marca "HttpOnly" a les galetes Zabbix per una directiva de servidor web.


  1. quan "HttpOnly" és "cert", la galeta només serà accessible mitjançant el protocol HTTP. Això vol dir que la galeta no serà accessible mitjançant llenguatges d'script, com ara JavaScript. Aquesta configuració pot ajudar de manera efectiva a reduir el robatori d'identitat mitjançant atacs XSS (tot i que no és compatible amb tots els navegadors).↩︎

  2. "Segur" indica que la galeta només s'ha de transmetre mitjançant una connexió HTTPS segura des del client. Quan es defineix com a "cert", la galeta només s'establirà si hi ha una connexió segura.↩︎