You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Seccions frontals

Estructura del menú

El menú de la interfície de Zabbix té l'estructura següent:

* Taulers de comandament
    * Seguiment
      * Problemes
      * Equips
      * Darreres dades
      * Mapes
      * Descoberta
    * Serveis
      * Serveis
      * SLA
      * Informe SLA
    * Inventari
      * Vista general
      * Equips
    * Informes
      * Informació del sistema
      * Informes programats
      * Informe de disponibilitat
      * Activa els 100 primers
      * Registre d'auditoria
      * Registre d'accions
      * Notificacions
    * Recopilació de dades
      * Grups de plantilles
      * Grups d'equips
      * Plantilles
      * Equips
      * Manteniment
      * Correlació d'esdeveniments
      * Descoberta
    * Alertes
      * Accions
        * Activar accions
        * Accions de servei
        * Accions de descoberta
        * Accions d'autoregistre
        * Accions internes
      * Tipus de suport
      * Guions
    * Usuaris
      * Grups d'usuaris
      * Rols d'usuari
      * Usuaris
      * Fitxes API
      * Autenticació
    * Administració
      * General
        * GUI
        *Autoregistre
        * Imatges
        * Mapatge d'icones
        * Expressions regulars
        * Activar opcions de visualització
        * Mapes geogràfics
        * Mòduls
        * Altres
      * Registre d'auditoria
      * Servei de neteja
      * Proxies
      * Macros
      * Cua
        * Vista general de la cua
        * Vista general de la cua per proxy
        * Detalls de la cua