You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Rellotge

Vista general

Al giny del rellotge, podeu veure l'hora local, del servidor o d'un equip concret.

Es poden veure tant el rellotge digital com l'analògic:

Configuració

Per configurar, trieu Rellotge com a tipus:

A més dels paràmetres comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Tipus d'hora Seleccioneu l'hora local, del servidor o d'un equip concret.
L'hora del servidor serà idèntica a la zona horària establerta globalment o per a l'usuari de Zabbix.
Item Seleccioneu l'element per mostrar l'hora. Per mostrar l'hora de l'equip, e,reisystem.localtime[local]` item. Aquest element ha d'existir a l'equip.
Aquest camp només està disponible quan se selecciona Hora de l'equip.
Tipus de rellotge Tria el tipus de rellotge:
Analògic - rellotge analògic
Digital - rellotge digital
Mostra Seleccioneu les unitats d'informació per mostrar al rellotge digital (data, hora, zona horària).
Aquest camp només està disponible si està seleccionat "Digital" al camp Tipus de rellotge.
Configuració avançada Marqueu la casella de selecció per mostrar les opcions configuració avançada per al rellotge digital.
Aquest camp només està disponible si se selecciona "Digital" al camp Tipus de rellotge.

Configuració avançada

Les opcions de configuració avançada són disponibles si la casella de selecció Configuració avançada és marcada (veieu la captura de pantalla) i només per als elements triats al camp Mostra (veieu més amunt).

A més, la configuració avançada permet canviar el color de fons de tot el giny.

Color de fons Seleccioneu el color de fons del selector de colors.
D significa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Empra el valor predeterminat al selector de colors.
Data
Mida Introduïu l'alçada de la mida del tipus de lletra per a la data (en percentatge respecte a l'alçada total del giny).
Negreta Marqueu la casella de selecció per mostrar la data en negreta.
Color Seleccioneu el color de la data al selector de colors.
D significa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Empreu el valor predeterminat al selector de colors.
Hora
Mida Introduïu l'alçada de la mida de la lletra per a l'hora (en percentatge respecte a l'alçada total del giny).
Negreta Marqueu la casella de selecció per mostrar l'hora en negreta.
Color Seleccioneu el color de l'hora des del selector de colors.
D significa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Emprar el valor predeterminat al selector de colors.
Segons Marqueu la casella de selecció per mostrar els segons. En cas contrari, només es mostraran les hores i els minuts.
Format Seleccioneu per mostrar una hora de 24 hores o 12 hores.
Fus horari
Mida Introduïu l'alçada de la mida de la lletra per a la zona horària (en percentatge respecte a l'alçada total del giny).
Negreta Marqueu la casella de selecció per mostrar la zona horària en negreta.
Color Seleccioneu el color de la zona horària al selector de colors.
D significa el color predeterminat (depèn del tema de la interfície). Per tornar al valor predeterminat, feu clic al botó Utilitza el valor predeterminat al selector de colors.
Zona horària Seleccioneu la zona horària.
Format Seleccioneu per mostrar la zona horària en format curt (p. ex., "Nova York") o en format complet (p. ex., "(UTC-04:00) Amèrica/Nova York").