You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Gràfics preferits

Vista general

Aquest giny conté dreceres als gràfics més importants, ordenats alfabèticament.

La llista de dreceres s'omple quan visualitzeu un gràfic a Monitoratge -> Dades més recents -> Gràfics i després feu clic al seu botó Afegir a preferits.

Tots els paràmetres de configuració són comuns per a tots els ginys.