You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

19 Informe SLA

Vista general

Aquest giny és útil per veure informes SLA. Funcionalment és similar a la secció Serveis -> Informe SLA.

Configuració

Per configurar, trieu Informe SLA com a tipus:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

SLA Trieu el SLA per a l'informe.
Departament Trieu el departament per a l'informe.
Veure els períodes Defineix el nombre de períodes que es veuran al giny (20 per defecte, 100 com a màxim).
Des de Trieu la data d'inici de l'informe.
S'admeten dates relatives: now, now/d, now/w-1w etc; modificadors de data admesos: d, w, M, y.
Per Trieu la data de finalització de l'informe.
S'admeten dates relatives: ara, ara/d, ara/w-1w, etc.; modificadors de data admesos: d, w, M, y.