You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

23 URL

Vista general

Aquest giny ensenya el contingut demanat a una URL concreta.

Configuració

Per configurar, trieu URL com a tipus:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

URL Introduïu l'URL que voleu veure.
Les URLs externes han de començar amb http:// o https://.
S'admeten camins relatius des de Zabbix 4.4.8.
S'admeten macros {HOST.*}.
Permetre tria d'equip Configureu-lo per veure contingut d'URL diferent en funció de l'equip triat.
Això pot funcionar si s'empren macros {HOST.*} a l'URL.

És possible que els navegadors no carreguin una pàgina HTTP inclosa al giny si la interfície Zabbix és accessible mitjançant HTTPS.