You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Gràfics

Vista general

Es pot accedir a la llista de gràfics personalitzats per a un equip des de Recull de dades → Equips fent clic a Gràfics per a l'equip respectiu.

Es mostra una llista de gràfics existents.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del gràfic personalitzat, que es mostra com un enllaç blau als detalls del gràfic.
Fent clic a l'enllaç del nom del gràfic s'obre el formulari de configuració del gràfic.
Si el gràfic equip pertany a una plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom del gràfic, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de gràfics al nivell de plantilla.
Si el gràfic s'ha creat a partir d'un prototip de gràfic, el seu nom va precedit pel nom de la regla de descoberta de baix nivell, en taronja. Si feu clic al nom de la regla de descoberta, s'obrirà la llista de prototips de gràfics.
Amplada Es mostra l'amplada del gràfic.
Alçada Es mostra l'alçada del gràfic.
Tipus de gràfic Es mostra el tipus de gràfic - Normal, Apilat, Pastís o Explotat.
Informació Si el gràfic funciona correctament, no es mostra cap icona en aquesta columna. En cas d'error, es mostra una icona quadrada amb la lletra "i". Passeu el cursor per sobre de la icona per veure una informació sobre eines amb la descripció de l'error.

Per configurar un gràfic nou, feu clic al botó Crea un gràfic a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Copiar - copia els gràfics a altres equips o models
  • Esborrar - esborra gràfics

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels gràfics respectius i feu clic al botó requerit.

Ús de filtres

Podeu filtrar gràfics per grup d'equips i equip. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.