You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Escenaris web

Vista general

Es pot accedir a la llista escenari web d'una plantilla des de Recull de dades → Plantilles fent clic a Web per a la plantilla corresponent.

Es mostra un llistat d'escenaris web existents.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom de l'escenari web. Si feu clic al nom de l'escenari web, s'obre el formulari de configuració de l'escenari web.
Si l'escenari web s'hereta d'una altra plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom de l'escenari web, com a enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista d'escenaris web en aquest nivell de plantilla.
Nombre de passes Nombre de passes que conté l'escenari.
Interval d'actualització Amb quina freqüència es realitza l'escenari.
Intents Quants intents d'execució de passos d'escenari web es realitzen.
Autenticació Mètode d'autenticació: bàsic, NTLM a Cap.
Proxy HTTP Ensenya el proxy HTTP o 'No' si no s'empra.
Estat Es mostra l'estat de l'escenari web: Activat o Desactivat.
Fent clic a l'estat el podeu canviar.
Etiquetes Es mostren les etiquetes d'escenari web.
Es poden mostrar fins a tres etiquetes (parells nom:valor). Si hi ha més etiquetes, es mostra un enllaç "..." que permet veure totes les etiquetes al passar el ratolí.

Per configurar un nou escenari web, feu clic al botó Crear escenari web a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Habilitar: canvia l'estat de l'escenari a Activat
  • Desactivar: canvia l'estat de l'escenari a Desactivat
  • Esborrar: esborra els escenaris

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels escenaris web respectius i feu clic al botó necessari.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per veure només els escenaris que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista d'escenaris web. Si feu clic, hi haurà disponible un filtre on podeu filtrar escenaris per grup de plantilles, plantilles, estat i etiquetes.