You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

4 Inventari

Vista general

El menú Inventari inclou seccions que proporcionen una visió general de les dades de l'inventari de l'equip en funció d'una configuració triada, així com la possibilitat de veure els detalls de l'inventari de l'equip.