You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

1 Vista general

Vista general

La secció Inventari → Visió general ofereix maneres de previsualitzar les dades de inventari d'equips.

Perquè es mostri una previsualització, trieu un grup d'equips (o cap) i el camp d'inventari del qual voleu mostrar les dades. Es mostrarà el nombre d'equips corresponent a cada entrada del camp triat.

La integritat de la visió general depèn de la quantitat d'informació d'inventari que es mantingui sobre els equips.

Els nombres de la columna Nombre d'equips són enllaços, porten a un filtre basat en aquests equips a la taula Inventari d'equips.