You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Escenaris web

Vista general

Es pot accedir a la informació de l'equip escenari web des de Monitoratge → Equips fent clic a Web per a l'equip corresponent.

Les dades dels equips desactivats també són accessibles. El nom d'un equip desactivat apareix en vermell.

El nombre màxim d'escenaris que es mostren per pàgina depèn de la [configuració] del perfil d'usuari Fileres per pàgina(/manual/web_interface/user_profile#configuration).

De manera predeterminada, només es veuen els valors que es troben en les darreres 24 hores. Aquest límit s'ha introduït amb l'objectiu de millorar els temps de càrrega inicials de pàgines grans de dades més recents. Podeu ampliar aquest període de temps canviant el valor del paràmetre Període de visualització de l'historial màxim al paràmetre Administració→General secció del menú.

El nom de l'escenari és un enllaç a estadístiques més detallades al respecte:

Ús de filtres

La pàgina mostra una llista de tots els escenaris web per a l'equip seleccionat. Per veure escenaris web per a un altre equip o grup d'equips sense tornar a la pàgina Monitoratge → Equips, trieu aquest equip o grup al filtre. També podeu filtrar escenaris basats en etiquetes.

Botons

Els botons del mode de visualització comuns a totes les seccions es descriuen a la pàgina de monitoratge.