You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 SLA report

Vista general

Aquesta secció permet visualitzar els informes SLA, segons els criteris triats al filtre.

Els informes de SLA també es poden mostrar com a giny del tauler.

Informe

El filtre us permet triar l'informe en funció del nom del SLA així com del nom del servei. També és possible limitar el període mostrat.

Cada columna (període) mostra l'SLI d'aquest període. Els SLI que no compleixen l'SLO definit es destaquen en vermell.

A l'informe es veuen 20 períodes. Es poden veure un màxim de 100 períodes, si s'especifica la data Des de i la data Fins a.

Detalls de l'informe

Si feu clic al nom del servei de l'informe, podreu accedir a un altre informe amb una vista més detallada.

Tingueu en compte que la durada del problema negatiu no afecta al càlcul ni als informes d'SLA.