You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Grups d'usuaris

Vista general

A la secció Usuaris → Grups d'usuaris hi ha el manteniment dels grups d'usuaris del sistema.

Grups d'usuaris

Es mostra una llista dels grups d'usuaris existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del grup d'usuaris. Si feu clic al nom del grup d'usuaris, s'obre el formulari de configuració per al grup d'usuaris.
# El nombre d'usuaris del grup. En fer clic a Usuaris es mostraran els respectius usuaris filtrats a la llista d'usuaris.
Membres Noms d'usuari dels usuaris individuals del grup d'usuaris (amb els noms i cognoms entre parèntesis). Si feu clic al nom d'usuari, s'obrirà el formulari de configuració de l'usuari. Els usuaris dels grups desactivats surten en vermell.
Accés a la interfície Es mostra el nivell d'accés a la interfície:
Per defecte del sistema - Autenticació Zabbix, LDAP o HTTP; en funció de l'autenticació escollida [mètode] (autenticació)
Intern - l'usuari és autenticat per Zabbix independentment de la configuració del sistema
Desactivat - l'accés frontal per a aquest usuari és desactivat.
Si feu clic al nivell actual, podeu canviar-lo.
Mode de depuració Es mostra mode de depuració - Activat o Desactivat. Si feu clic a l'estat, podeu canviar-lo.
Estat Es mostra l'estat del grup d'usuaris - Activat o Desactivat. Si feu clic a l'estat, podeu canviar-lo.

Per configurar un grup d'usuaris nou, feu clic al botó Crear grup d'usuaris a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Habilitar: canvia l'estat del grup d'usuaris a Activat
  • Desactivar: canvia l'estat del grup d'usuaris a Desactivat
  • Habilitar mode de depuració: habilita el mode de depuració per als grups d'usuaris
  • Deshabilitar mode de depuració: deshabilita el mode de depuració per als grups d'usuaris
  • Esborrar: esborra els grups d'usuaris

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels grups d'usuaris respectius i feu clic al botó necessari.

Ús de filtres

Podeu emprar filtres per veure només els grups d'usuaris que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista de grups d'usuaris. Si hi feu clic, hi haurà un filtre disponible i podeu filtrar els grups d'usuaris per nom i estat.