You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

12 Restablir el mot de pas

Vista general

Aquesta secció descriu les passess per restablir els mots de pas dels usuaris a Zabbix.

Passes

Accedeix com a administrator si has oblidat el teu mot de pas i no pots pas accedir a Zabbix.

L'usuari Super Administrator pot canviar el mot de pas de tots els usuaris amb el formulari de configuració.

Si un Super administrator ha oblidat el seu mot de pas i no pot entrar-hi, aquesta comanda SQL pot aplicar el mot de pas per defecte a l'usauri Super admin (canvieu 'Admin' amb el nom de Super admin corresponent):

UPDATE users SET passwd = '$2a$10$ZXIvHAEP2ZM.dLXTm6uPHOMVlARXX7cqjbhM6Fn0cANzkCQBWpMrS' WHERE username = 'Admin';

Després d'executar aquesta consulta, el mot de pas de l'usuari s'establirà a zabbix. Assegureu-vos de canviar el mot de pas per defecte el primer cop que accediu.