You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

2 Sons dels navegadors

Vista general

El so s'empra a les notificacions globals.

Perquè els sons es reprodueixin a la interfície de Zabbix, la missatgeria de la portada s'ha d'habilitar a la pestanya Missatgeria del perfil d'usuari, amb totes les gravetats del trigger marcades, i els sons també s'han d'habilitar a la finestra emergent de notificació global.

Si per algun motiu no es pot reproduir l'àudio al dispositiu, el botó a la finestra emergent de notificació global romandrà permanentment en estat "silenciat" i el missatge "No es pot admetre l'àudio de notificació per a aquest dispositiu" es veurà en passar el cursor per damunt del botó .

Els sons, inclosos els clips d'àudio predeterminats, només s'admeten en format MP3.

Els sons de la interfície Zabbix s'han provat amb èxit als navegadors Firefox/Opera recents a Linux i a Chrome, Microsoft Edge i navegadors Opera a Windows.

La reproducció automàtica de sons pot estar desactivada de manera predeterminada a les versions més noves del navegador. En aquest cas, heu de canviar aquesta configuració manualment.