You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Elements de monitoratge web

Vista general

Alguns elements nous s'afegeixen automàticament per al monitoratge quan es creen escenaris web.

Tots els elements hereten etiquetes de la línia de temps web.

Elements d'escenari

Tan bon punt es crea un escenari, Zabbix afegeix automàticament els elements següents per al seguiment.

Article Descripció
Velocitat de descàrrega per a l'escenari <Escenari> Aquest element recollirà informació sobre la velocitat de descàrrega (octets per segon) de tot l'escenari, és a dir, la mitjana de totes les passes.
Clau de l'element: web.test.in[Escenari,,bps]
Tipus: Numèric(flotant)
Pas fallit de l'escenari <Escenari> Aquest element mostrarà el nombre de la passa fallida a l'escenari. Si totes les passes s'executen correctament, retorna 0.
Clau d'element: web.test.fail[Escenari]
Tipus: Numeric(sense signar)
Darrer missatge d'error de l'escenari <Escenari> Aquest element retorna el text del darrer missatge d'error de l'escenari. Un valor nou només s'emmagatzema si l'escenari té una passa fallida. Si totes les passes estan bé, no es recull cap valor nou.
Clau d'element: web.test.error[Escenari]
Tipus: Caràcter

S'emprarà el nom de l'escenari real en lloc d'"Escenari".

Si el nom de l'escenari conté macros d'usuari, aquestes macros es deixaran sense resoldre als noms dels elements de monitoratge web.

Si el nom de l'escenari comença amb una cometa doble o conté una coma o un claudàtor, es citarà correctament a les claus d'element. En la resta de casos no es realitzarà cap puntualització addicional.

S'afegeixen elements de monitoratge web amb un historial de 30 dies i un període de retenció de tendències de 90 dies.

Aquests elements es poden emprar per crear triggers i definir condicions de notificació.

Exemple 1

Per crear un trigger "Error de l'escenari web", podeu definir una expressió trigger:

 last(/host/web.test.fail[Escenari])<>0

Assegureu-vos de substituir "Escenari" pel nom real del vostre escenari.

Exemple 2

Per crear un trigger "Error de l'escenari web" amb una descripció útil del problema al nom del trigger, podeu definir un trigger amb el nom següent:

 Escenari web fallit "Escenari": {ITEM.VALUE}

I l'expressió trigger:

 length(last(/host/web.test.error[Scenario]))>0 and last(/host/web.test.fail[Scenario])>0

Assegureu-vos de substituir "Escenari" pel nom real del vostre escenari.

Exemple 3

Per crear un trigger "Aplicació web lenta", podeu definir una expressió trigger:

 last(/host/web.test.in[Scenario,,bps]) <10000

Assegureu-vos de substituir "Escenari" pel nom real del vostre escenari.

Elements de passa d'escenari

Tan bon punt es crea una passa, Zabbix afegeix automàticament els elements següents per al seguiment.

Article Descripció
Velocitat de descàrrega de la passa <Passa> de l'escenari <Escenari> Aquest element recopilarà informació sobre la velocitat de descàrrega (octets per segon) de la passa.
Clau d'element: web.test.in[Escenari,Passa ,bps]
Tipus: Numèric(flotant)
Temps de resposta per a la passa <Passa> de l'escenari <Escenari> Aquest element recopilarà informació sobre el temps de resposta de la passa en segons. El temps de resposta es compta des de l'inici de la petició fins que s'ha transferit tota la informació.
Clau de l'element: web.test.time[Escenari,Passa,resp]
Tipus: Numeric(flotant)
Codi de resposta per a la passa <Passa> de l'escenari <Escenari> Aquest element recopilarà els codis de resposta de la passa.
Clau de l'element: web.test.rspcode[Escenari,Passa]
Tipus: * Numèric (sense signe)*

S'empraran els noms reals dels escenaris i les passes en lloc d'"Escenari" i "Passa" respectivament.

S'afegeixen elements de monitoratge web amb un historial de 30 dies i un període de retenció de tendències de 90 dies.

Si el nom de l'escenari comença amb una cometa doble o conté comes o claudàtors, es citarà correctament a les claus d'element. En la resta de casos no es realitzarà cap cotització addicional.

Aquests elements es poden emprar per crear triggers i definir condicions de notificació. Per exemple, per crear un trigger "L'inici de sessió de la GUI de Zabbix és massa lent", podeu definir una expressió trigger:

 last(/zabbix/web.test.time[ZABBIX GUI,Login,resp])>3