You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Assets

De map assets kan bestanden en mappen bevatten die niet tot andere mappen behoren. Je kunt het gebruiken voor:

 • JavaScript-stijlen (worden geplaatst in assets/js);
 • CSS-stijlen (worden geplaatst in assets/css);
 • Afbeeldingen;
 • Lettertypen;
 • Alle andere noodzakelijke items.

assets/js

assets/js directory is gereserveerd en mag alleen JavaScript-bestanden bevatten. Om een widget te laten gebruikmaken van deze bestanden dienen deze gespecifieerd te worden in manifest.json.

Voorbeeld:

"Asset": {
      "js": ["class.widget.js"]
    }

assets/css

assets/css is gereserveerd en mag alleen CSS-stijlbestanden bevatten. Om een widget te laten gebruikmaken van deze bestanden dienen deze gespecifieerd te worden in manifest.json.

Voorbeeld:

"assets": {
    "css": ["mywidget.css"]
    }
CSS-stijlen

CSS-bestanden kunnen een aangepast attribuut 'theme' bevatten om een andere stijl te definiëren voor specifieke frontend-thema.

Beschikbare thema's en hun attribuutwaarden:

-Blue - [theme='blue-theme'] -Dark - [theme='dark-theme'] -High-contrast light - [theme='hc-light'] -High-contrast dark - [theme='hc-dark']

Voorbeeld:

.widget {
      background-color: red;
    }
    
    [theme='dark-theme'] .widget {
      background-color: green;
    }