You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Widgets

Widgets zijn Zabbix-frontendmodules die worden gebruikt voor dashboards. Tenzij anders vermeld, zijn alle module-richtlijnen ook van toepassing op widgets.

Echter, een widget verschilt merkbaar van een module. Om een widget te bouwen: