You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Plugins

Overzicht

Aangepaste laadbare plugins breiden de functionaliteit van Zabbix agent 2 uit. Ze worden apart gecompileerd, maar gebruiken een pakket dat gedeeld wordt met Zabbix agent 2.

Elke plugin is een Go pakket dat de structuur definieert en één of meerdere plugin interfaces implementeert (Exporter, Configurator, Runner).

Ga naar:

Connectie Schema

Zabbix agent 2 maakt bidirectioneel verbinding met de plugins via UNIX sockets op Linux en Named Pipes op Windows.

Het onderstaande verbindingsdiagram illustreert het communicatieproces tussen Zabbix Agent 2 en een laadbaar plug-in, evenals het proces van het verzamelen van metingen.