You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Plug-in-interfaces

In dit gedeelte worden de beschikbare plug-in-interfaces beschreven.

plugin.Exporter

Exporter is de eenvoudigste interface die een poll uitvoert en een waarde (waarden), niets of een fout retourneert. Het accepteert een voorbewerkte item sleutel, parameters en context. Toegang tot alle andere plug-in interfaces is exclusief en er kan geen methode worden aangeroepen als een plug-in al een taak uitvoert. Daarnaast is er een limiet van maximaal 100 gelijktijdige Export() oproepen per plug-in, die volgens de vereisten voor elke plug-in kan worden verminderd.

plug-in.Configurator

Configurator-interface biedt plug-inconfiguratie parameters van Zabbix agent 2-configuratiebestanden.

plugin.Runner

De Runner interface biedt de middelen om initialisatie uit te voeren wanneer een plug-in wordt gestart (geactiveerd) en deinitialisatie wanneer een plug-in wordt gestopt (gedeactiveerd). Bijvoorbeeld, een plug-in kan een aantal achtergrond-goroutine starten/stoppen door de Runner interface te implementeren.