You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

apiinfo.versie

Beschrijving

string apiinfo.version(array)

Met deze methode kan de versie van de Zabbix API worden opgehaald.

Deze methode is alleen beschikbaar voor niet-geverifieerde gebruikers en moet worden aangeroepen zonder de parameter auth in de JSON-RPC verzoek.

Parameters

(array) De methode accepteert een lege array.

Retourwaarden

(string) Retourneert de versie van de Zabbix API.

Vanaf Zabbix 2.0.4 komt de versie van de API overeen met de versie van Zabbix.

Voorbeelden

De versie van de API ophalen

Haal de versie van de Zabbix API op.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "apiinfo.version",
      "params": [],
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": "6.4.0",
      "id": 1
    }

Bron

CAPIInfo::version() in ui/include/classes/api/services/CAPIInfo.php.