You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

> Connector object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de connector API.

Connector

Het connector object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
connectorid string ID van de connector.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
- vereist voor update bewerkingen
name string Naam van de connector.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
url integer Eindpunt URL, dat wil zeggen, URL van de ontvanger.
Gebruikersmacro's worden ondersteund.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor aanmaakbewerkingen
protocol integer Communicatieprotocol.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Zabbix Streaming Protocol v1.0.
data_type integer Gegevenstype.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Itemwaarden;
1 - Gebeurtenissen.
max_records integer Maximaal aantal gebeurtenissen of items dat binnen één bericht kan worden verzonden.

Mogelijke waarden: 0-2147483647 (maximale waarde van een 32-bits ondertekend geheel getal).

Standaard: 0 - Onbeperkt.
max_senders integer Aantal te starten afzenderprocessen voor deze connector.

Mogelijke waarden: 1-100.

Standaard: 1.
max_attempts integer Aantal pogingen.

Mogelijke waarden: 1-5.

Standaard: 1.
timeout string Time-out.
Tijdsaanduidingen worden ondersteund (bijv. 30s, 1m).
Gebruikersmacro's worden ondersteund.

Mogelijke waarden: 1s-60s.

Standaard: 5s.
http_proxy string HTTP(S)-proxyverbindingssnaar opgegeven als
[protocol]://[gebruikersnaam[:wachtwoord]@]proxy.example.com[:poort].

Gebruikersmacro's worden ondersteund.
authtype integer HTTP-authenticatiemethode.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Geen;
1 - Basic;
2 - NTLM;
3 - Kerberos;
4 - Digest;
5 - Bearer.
username string Gebruikersnaam.
Gebruikersmacro's worden ondersteund.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als authtype is ingesteld op "Basic", "NTLM", "Kerberos" of "Digest"
password string Wachtwoord.
Gebruikersmacro's worden ondersteund.

Eigenschapsgedrag:
- ondersteund als authtype is ingesteld op "Basic", "NTLM", "Kerberos" of "Digest"
token string Bearer-token.
Gebruikersmacro's worden ondersteund.

Eigenschapsgedrag:
- vereist als authtype is ingesteld op "Bearer"
verify_peer integer Of de hostnaam moet overeenkomen met de URL's die zijn opgegeven in de velden Common Name of Subject Alternate Name van het hostcertificaat.

Mogelijke waarden:
0 - Niet valideren;
1 - (standaard) Valideren.
verify_host integer Of de authenticiteit van het hostcertificaat moet worden gevalideerd.

Mogelijke waarden:

0 - Niet valideren;
1 - (standaard) Valideren.| |ssl_cert_file|integer|Pad naar het openbare SSL-sleutelbestand.
Gebruikersmacro's worden ondersteund.| |ssl_key_file|integer|Pad naar het privé SSL-sleutelbestand.
Gebruikersmacro's worden ondersteund.| |ssl_key_password|integer|Wachtwoord voor het SSL-sleutelbestand.
Gebruikersmacro's worden ondersteund.| |description|string|Beschrijving van de connector.| |status|integer|Of de connector is ingeschakeld.

Mogelijke waarden:
0 - Uitgeschakeld;
1 - (standaard) Ingeschakeld.| |tags_evaltype|integer|Tag-evaluatiemethode.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) And/Or;
2 - Of.|

Tag filter

Een tag filter maakt het mogelijk om alleen overeenkomende itemwaarden of gebeurtenissen te exporteren. Als het niet is ingesteld, wordt alles geëxporteerd. Het tag filter object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag string Tag-naam.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
operator integer Vergelijkingsoperator.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Gelijk aan;
1 - Niet gelijk aan;
2 - Bevat;
3 - Bevat niet;
12 - Bestaat;
1 - Bestaat niet.
value string Tag-waarde.