You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

correlatie.delete

Beschrijving

object correlation.delete(array correlationids)

Met deze methode kunnen correlaties worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Super admin. De toestemming om de methode aan te roepen kan worden ingetrokken in de gebruikersrolinstellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de correlaties die moeten worden verwijderd.

Return values

(object) Geeft een object terug met de ID's van de verwijderde correlaties onder het eigenschap correlationids.

Voorbeeld

Meerdere correlaties verwijderen

Verwijder twee correlaties.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.delete",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CCorrelation::delete() in ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.