You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

> Correlatie-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de correlatie API.

Correlatie

Het correlatieobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
correlationid string ID van de correlatie.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
- vereist voor update-operaties
naam string Naam van de correlatie.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor aanmaak-operaties
omschrijving string Omschrijving van de correlatie.
status integer Of de correlatie ingeschakeld of uitgeschakeld is.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) ingeschakeld;
1 - uitgeschakeld.

Correlatiebewerking

Het correlatiebewerkingsobject definieert een bewerking die wordt uitgevoerd wanneer een correlatie wordt uitgevoerd. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
type integer Type bewerking.

Mogelijke waarden:
0 - oude gebeurtenissen sluiten;
1 - nieuwe gebeurtenis sluiten.

Eigenschapsgedrag:
- vereist

Correlatiefilter

Het correlatiefilterobject definieert een reeks voorwaarden die moeten worden voldaan om de geconfigureerde correlatiebewerkingen uit te voeren. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
evaltype integer Methode voor evaluatie van filtervoorwaarden.

Mogelijke waarden:
0 - en/of;
1 - en;
2 - of;
3 - aangepaste expressie.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
voorwaarden array Set van filtervoorwaarden die worden gebruikt voor het filteren van resultaten.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
eval_formula string Gegenereerde expressie die wordt gebruikt voor het evalueren van filtervoorwaarden. De expressie bevat ID's die specifieke filtervoorwaarden aangeven aan de hand van de formulaid. De waarde van eval_formula is gelijk aan de waarde van formula voor filters met een aangepaste expressie.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
formula string Aangepaste door de gebruiker gedefinieerde expressie die wordt gebruikt voor het evalueren van voorwaarden van filters met een aangepaste expressie. De expressie moet ID's bevatten die specifieke filtervoorwaarden aangeven aan de hand van de formulaid. De ID's die in de expressie worden gebruikt, moeten exact overeenkomen met degenen die zijn gedefinieerd in de filtervoorwaarden: geen enkele voorwaarde mag ongebruikt of weggelaten blijven.

Eigenschapsgedrag:
- vereist als evaltype is ingesteld op "aangepaste expressie"

Correlatiefiltervoorwaarde

Het correlatiefiltervoorwaardeobject definieert een specifieke voorwaarde die moet worden gecontroleerd voordat de correlatiebewerkingen worden uitgevoerd.

Eigenschap Type Omschrijving
type integer Type voorwaarde.

Mogelijke waarden:
0 - oude gebeurtenistag;
1 - nieuwe gebeurtenistag;
2 - nieuwe gebeurtenishostgroep;
3 - gebeurtenistagpaar;
4 - oude gebeurtenistagwaarde;
5 - nieuwe gebeurtenistagwaarde.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
tag string Gebeurtenistag (oud of nieuw).

Eigenschapsgedrag:
- vereist als type is ingesteld op "oude gebeurtenistag", "nieuwe gebeurtenistag", "oude gebeurtenistagwaarde" of "nieuwe gebeurtenistagwaarde"
groupid string Hostgroep-ID.

Eigenschapsgedrag:
- vereist als type is ingesteld op "nieuwe gebeurtenishostgroep"
oldtag string Oude gebeurtenistag.

Eigenschapsgedrag:
- vereist als type is ingesteld op "gebeurtenistagpaar"
newtag string Oude gebeurtenistag.

Eigenschapsgedrag:
- vereist als type is ingesteld op "gebeurtenistagpaar"
value string Gebeurtenistagwaarde (oud of nieuw).

Eigenschapsgedrag:
- vereist als type is ingesteld op "oude gebeurtenistagwaarde" of "nieuwe gebeurtenistagwaarde"
formulaid string Willekeurige unieke ID die wordt gebruikt om naar de voorwaarde te verwijzen vanuit een aangepaste expressie. Kan alleen hoofdletters bevatten. De ID moet door de gebruiker worden gedefinieerd bij het wijzigen van filtervoorwaarden, maar wordt opnieuw gegenereerd bij het opvragen ervan nadien.
operator integer Voorwaarde-operator.

Eigenschapsgedrag:
- vereist als type is ingesteld op "nieuwe gebeurtenishostgroep", "oude gebeurtenistagwaarde" of "nieuwe gebeurtenistagwaarde"

Voor een beter begrip van hoe filters met verschillende soorten expressies te gebruiken, zie voorbeelden op de pagina's van de methodes correlation.get en correlation.create.

De volgende operatoren en waarden worden ondersteund voor elk type voorwaarde.

Voorwaarde Voorwaarden-naam Ondersteunde operatoren Verwachte waarde
2 Hostgroep =, <> Hostgroep-ID.
4 Oude gebeurtenistagwaarde =, <>, like, not like string
5 Nieuwe gebeurtenistagwaarde =, <>, like, not like string