You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

dashboard.create

Beschrijving

object dashboard.create(object/array dashboards)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe dashboards aan te maken.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode op te roepen kunnen worden ingetrokken in gebruikersrol-instellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Dashboards om aan te maken.

Naast de standaard dashboard-eigenschappen, accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
pages array Dashboard pagina's die voor het dashboard moeten worden aangemaakt. Dashboardpagina's worden in dezelfde volgorde besteld als gespecificeerd.

Parametergedrag:
- vereist
users array Dashboard gebruiker delen om aan te maken op het dashboard.
userGroups array Dashboard gebruikersgroep delen om aan te maken op het dashboard.

Teruggegeven waarden

(object) Geeft een object terug met daarin de ID's van de aangemaakte dashboards onder de eigenschap dashboardids. De volgorde van de teruggegeven ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven dashboards.

Voorbeelden

Een dashboard aanmaken

Maak een dashboard genaamd "Mijn dashboard" aan met één Problemen-widget met tags en gebruik twee soorten delen (gebruikersgroep en gebruiker) op één dashboardpagina.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "problems",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.0",
                    "value": "service"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.0",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.0",
                    "value": "zabbix_server"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": "7",
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": "4",
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CDashboard::create() in ui/include/classes/api/services/CDashboard.php.