You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

5 Favoriete grafieken

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigendomswaarden voor de respectievelijke objecten van dashboardwidgetvelden stellen in staat om de widget Favoriete grafieken te configureren binnen de methoden dashboard.create en dashboard.update.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de widget Favoriete grafieken.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - (standaard) 15 minuten.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel alleen de configuratie van de objecten van dashboardwidgetvelden voor de widget Favoriete grafieken te beschrijven. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuratie van een Favoriete grafieken widget

Configureer een Favoriete grafieken widget met een vernieuwingsinterval van 10 minuten.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "favgraphs",
                "name": "Favoriete grafieken",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 4,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "rf_rate",
                    "value": 600
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook