You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

7 Geomap

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigendomswaarden voor de respectieve objecten van dashboardwidgetvelden stellen in staat om de widget Geomap te configureren binnen de methoden dashboard.create en dashboard.update.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de widget Geomap.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - (standaard) 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - 15 minuten.
Hostgroepen 2 groupids ID van hostgroep.

Opmerking: Om meerdere hostgroepen te configureren, maak je voor elke hostgroep een object voor dashboardwidgetveld aan.
Hosts 3 hostids ID van host.

Opmerking: Om meerdere hosts te configureren, maak je voor elke host een object voor dashboardwidgetveld aan. Voor meerdere hosts moet de parameter Hostgroepen ofwel helemaal niet geconfigureerd zijn, of geconfigureerd zijn met ten minste één hostgroep waartoe de geconfigureerde hosts behoren.
Tags (het nummer in de eigenschapsnaam (bijv. tags.tag.0) verwijst naar de volgorde van de tagevaluatielijst)
Evaluatietype 0 evaltype 0 - (standaard) And/Or;
2 - Or.
Tagnaam 1 tags.tag.0 Willekeurige tekenreekswaarde.

Parametergedrag:
- vereist bij het configureren van Tags
Operator 0 tags.operator.0 0 - Bevat;
1 - Gelijk aan;
2 - Bevat niet;
3 - Niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.

Parametergedrag:
- vereist bij het configureren van Tags
Tagwaarde 1 tags.value.0 Willekeurige tekenreekswaarde.

Parametergedrag:
- vereist bij het configureren van Tags
Initiële weergave 1 default_view Komma-gescheiden breedtegraad, lengtegraad, zoomniveau (optioneel, geldige waarden variëren van 0-30).
Voorbeeld: 40.6892494,-74.0466891,10.

Voorbeelden

De volgende voorbeelden hebben als doel alleen de configuratie van de objecten van dashboardwidgetvelden voor de widget Geomap te beschrijven. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Configuratie van een Geomap widget

Configureer een Geomap widget die hosts weergeeft uit hostgroepen "2" en "22" op basis van de volgende tagconfiguratie: tag met de naam "component" bevat waarde "node", en tag met de naam "location" is gelijk aan waarde "New York". Daarnaast stel je de initiële kaartweergave in op coördinaten "40.6892494" (breedtegraad), "-74.0466891" (lengtegraad) met zoomniveau "10".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "Mijn dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "geomap",
                "name": "Geomap",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 22
                  },
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "default_view",
                    "value": "40.6892494,-74.0466891,10"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "evaltype",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.0",
                    "value": "component"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.0",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.0",
                    "value": "node"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.1",
                    "value": "location"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.1",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.1",
                    "value": "New York"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook