You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

> Gebeurtenisobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de event API.

Gebeurtenis

Gebeurtenissen worden aangemaakt door de Zabbix-server en kunnen niet worden gewijzigd via de API.

Het gebeurtenisobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
eventid string ID van de gebeurtenis.
source integer Type van de gebeurtenis.

Mogelijke waarden:
0 - gebeurtenis aangemaakt door een trigger;
1 - gebeurtenis aangemaakt door een ontdekkingsregel;
2 - gebeurtenis aangemaakt door actieve agent-autoregistratie;
3 - interne gebeurtenis;
4 - gebeurtenis aangemaakt bij het bijwerken van de status van een dienst.
object integer Type object dat verband houdt met de gebeurtenis.

Mogelijke waarden als source is ingesteld op "gebeurtenis aangemaakt door een trigger":
0 - trigger.

Mogelijke waarden als source is ingesteld op "gebeurtenis aangemaakt door een ontdekkingsregel":
1 - ontdekte host;
2 - ontdekte dienst.

Mogelijke waarden als source is ingesteld op "gebeurtenis aangemaakt door actieve agent-autoregistratie":
3 - automatisch geregistreerde host.

Mogelijke waarden als source is ingesteld op "interne gebeurtenis":
0 - trigger;
4 - item;
5 - LLD-regel.

Mogelijke waarden als source is ingesteld op "gebeurtenis aangemaakt bij het bijwerken van de status van een dienst":
6 - dienst.
objectid string ID van het gerelateerde object.
acknowledged integer Of de gebeurtenis is bevestigd.
clock timestamp Tijd waarop de gebeurtenis is aangemaakt.
ns integer Nanoseconden waarop de gebeurtenis is aangemaakt.
name string Opgeloste naam van de gebeurtenis.
value integer Status van het gerelateerde object.

Mogelijke waarden als source is ingesteld op "gebeurtenis aangemaakt door een trigger" of "gebeurtenis aangemaakt bij het bijwerken van de status van een dienst":
0 - OK;
1 - probleem.

Mogelijke waarden als source is ingesteld op "gebeurtenis aangemaakt door een ontdekkingsregel":
0 - host of dienst is actief;
1 - host of dienst is inactief;
2 - host of dienst is ontdekt;
3 - host of dienst is verloren.

Mogelijke waarden als source is ingesteld op "interne gebeurtenis":
0 - "normale" status;
1 - "onbekende" of "niet-ondersteunde" status.

Gedrag van de eigenschap:
- ondersteund als source is ingesteld op "gebeurtenis aangemaakt door een trigger", "gebeurtenis aangemaakt door een ontdekkingsregel", "interne gebeurtenis" of "gebeurtenis aangemaakt bij het bijwerken van de status van een dienst"
severity integer Huidige ernst van de gebeurtenis.

Mogelijke waarden:
0 - niet geclassificeerd;
1 - informatie;
2 - waarschuwing;
3 - gemiddeld;
4 - hoog;
5 - ramp.
r_eventid string ID van de herstelgebeurtenis.
c_eventid string ID van de gebeurtenis die is gebruikt om de huidige gebeurtenis te overschrijven (sluiten) onder de globale correlatieregel. Zie correlationid om de exacte correlatieregel te identificeren.
Deze parameter is alleen gedefinieerd wanneer de gebeurtenis wordt gesloten door de globale correlatieregel.
cause_eventid string ID van de oorzaakgebeurtenis.
correlationid string ID van de correlatieregel die het sluiten van het probleem heeft gegenereerd.
Deze parameter is alleen gedefinieerd wanneer de gebeurtenis wordt gesloten door de globale correlatieregel.
userid string Gebruikers-ID als de gebeurtenis handmatig is gesloten.
suppressed integer Of de gebeurtenis is onderdrukt.

Mogelijke waarden:
0 - gebeurtenis is in de normale toestand;
1 - gebeurtenis is onderdrukt.
opdata string Operationele gegevens met uitgebreide macro's.
urls array Actieve URL's van mediatypes.

Evenementtag

Het event tag-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag string Naam gebeurtenistag.
value string Waarde van gebeurtenistag.

Mediatype-URL

Het object "mediatype-URL" heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
name string Naam van de URL zoals gedefinieerd in het mediatype.
url string Waarde van de URL zoals gedefinieerd in het mediatype.

De resultaten zullen alleen vermeldingen bevatten voor actieve mediatypen met ingeschakelde gebeurtenismenu-invoer. Macro's die worden gebruikt in eigenschappen worden uitgebreid, maar als een van de eigenschappen een niet-uitgebreide macro bevat, worden beide eigenschappen uitgesloten van de resultaten. Voor ondersteunde macro's, zie Ondersteunde macro's.