You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Node met hoge beschikbaarheid

Deze klasse is ontworpen om te werken met serverknooppunten die deel uitmaken van een High beschikbaarheidscluster of een zelfstandige serverinstantie.

Objectreferenties:

Beschikbare methoden: