You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

hostgroup.get

Beschrijving

integer/array hostgroup.get(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om hostgroepen op te halen op basis van de opgegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Toestemming om de methode te gebruiken kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
graphids string/array Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met de opgegeven grafieken.
groupids string/array Geef alleen hostgroepen terug met de opgegeven hostgroep-ID's.
hostids string/array Geef alleen hostgroepen terug die de opgegeven hosts bevatten.
maintenanceids string/array Geef alleen hostgroepen terug die worden beïnvloed door de opgegeven onderhoudsperioden.
triggerids string/array Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met de opgegeven triggers.
with_graphs flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met grafieken.
with_graph_prototypes flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met grafiek prototypes.
with_hosts flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten.
with_httptests flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met web checks.

Overschrijft de parameter with_monitored_httptests.
with_items flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met items.

Overschrijft de parameters with_monitored_items en with_simple_graph_items.
with_item_prototypes flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met item prototypes.

Overschrijft de parameter with_simple_graph_item_prototypes.
with_simple_graph_item_prototypes flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met item prototypes, die zijn ingeschakeld voor aanmaak en een numeriek informatietype hebben.
with_monitored_httptests flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met ingeschakelde web checks.
with_monitored_hosts flag Geef alleen hostgroepen terug die gemonitorde hosts bevatten.
with_monitored_items flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met ingeschakelde items.

Overschrijft de parameter with_simple_graph_items.
with_monitored_triggers flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met ingeschakelde triggers. Alle items die in de trigger worden gebruikt, moeten ook zijn ingeschakeld.
with_simple_graph_items flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met numerieke items.
with_triggers flag Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten met triggers.

Overschrijft de parameter with_monitored_triggers.
selectDiscoveryRule query Geef een eigenschap discoveryRule terug met de LLD-regel die de hostgroep heeft gemaakt.
selectGroupDiscovery query Geef een eigenschap groupDiscovery terug met het object voor hostgroep ontdekking.

Het object voor hostgroep ontdekking linkt een ontdekte hostgroep aan een hostgroep prototype en heeft de volgende eigenschappen:
groupid - (string) ID van de ontdekte hostgroep;
lastcheck - (timestamp) tijdstip waarop de hostgroep voor het laatst is ontdekt;
name - (string) naam van het hostgroep prototype;
parent_group_prototypeid - (string) ID van het hostgroep prototype waaruit de hostgroep is gemaakt;
ts_delete - (timestamp) tijdstip waarop een hostgroep die niet langer wordt ontdekt, zal worden verwijderd.
selectHosts query Geef een eigenschap hosts terug met de hosts die bij de hostgroep horen.

Ondersteunt count.
limitSelects integer Beperkt het aantal records dat wordt teruggegeven door subselecties.

Van toepassing op de volgende subselecties:
selectHosts - resultaten worden gesorteerd op host.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: groupid, name.
countOutput boolean Deze parameters, die gemeenschappelijk zijn voor alle get methoden, worden in detail beschreven op de pagina referentie toelichting.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean
monitored_hosts
(verouderd)
flag Deze parameter is verouderd, gebruik in plaats daarvan with_monitored_hosts.
Geef alleen hostgroepen terug die gemonitorde hosts bevatten.
real_hosts
(verouderd)
flag Deze parameter is verouderd, gebruik in plaats daarvan with_hosts.
Geef alleen hostgroepen terug die hosts bevatten.

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Gegevens ophalen op basis van naam

Haal alle gegevens op over twee hostgroepen met de naam "Zabbix servers" en "Linux servers".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "filter": {
          "name": [
            "Zabbix servers",
            "Linux servers"
          ]
        }
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "groupid": "2",
          "name": "Linux servers",
          "internal": "0"
        },
        {
          "groupid": "4",
          "name": "Zabbix servers",
          "internal": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHostGroup::get() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.