You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

hostgroup.update

Beschrijving

object hostgroup.update(object/array hostGroups)

Met deze methode kunnen bestaande hosts-groepen worden bijgewerkt.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Hostgroepeigenschappen te zijn bijgewerkt.

De eigenschap groupid moet worden gedefinieerd voor elke hostgroep, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de opgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, allemaal andere blijven ongewijzigd.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte host bevat groepen onder de eigenschap groupids.

Voorbeelden

Een hostgroep hernoemen

Hernoem een hostgroep naar "Linux-hosts".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.update",
      "params": {
        "groupid": "7",
        "name": "Linux hosts"
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "7"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CHostGroup::update() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.