You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

> Hostinterface-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de hostinterface API.

Hostinterface

Het hostinterface-object heeft de volgende eigenschappen.

Merk op dat zowel de eigenschappen ip als dns verplicht zijn voor maakbewerkingen. Als je DNS niet wilt gebruiken, stel het dan in op een lege string.

Eigenschap Type Beschrijving
interfaceid string ID van het interface.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
- verplicht voor bijgewerkte bewerkingen
available integer Beschikbaarheid van hostinterface.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) onbekend;
1 - beschikbaar;
2 - niet beschikbaar.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
hostid string ID van de host waar het interface bij hoort.

Eigenschapsgedrag:
- constant
- verplicht voor maakbewerkingen
type integer Type interface.

Mogelijke waarden:
1 - Agent;
2 - SNMP;
3 - IPMI;
4 - JMX.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht voor maakbewerkingen
ip string IP-adres dat door het interface wordt gebruikt.

Kan leeg zijn als de verbinding via DNS wordt gemaakt.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht voor maakbewerkingen
dns string DNS-naam die door het interface wordt gebruikt.

Kan leeg zijn als de verbinding via IP wordt gemaakt.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht voor maakbewerkingen
port string Poortnummer dat door het interface wordt gebruikt.
Kan gebruikersmacro's bevatten.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht voor maakbewerkingen
useip integer Of de verbinding via IP moet worden gemaakt.

Mogelijke waarden:
0 - verbinding maken via host DNS-naam;
1 - verbinding maken via host IP-adres.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht voor maakbewerkingen
main integer Of het interface als standaard wordt gebruikt op de host. Slechts één interface van een bepaald type kan als standaard worden ingesteld op een host.

Mogelijke waarden:
0 - niet standaard;
1 - standaard.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht voor maakbewerkingen
details array Extra details object voor interface.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht indien type is ingesteld op "SNMP"
disable_until timestamp De volgende pollingtijd van een niet-beschikbaar hostinterface.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
error string Fouttekst als hostinterface niet beschikbaar is.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen
errors_from timestamp Tijd waarop hostinterface niet beschikbaar werd.

Eigenschapsgedrag:
- alleen lezen

Details

Het detail-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
version integer SNMP-interfaceversie.

Mogelijke waarden:
1 - SNMPv1;
2 - SNMPv2c;
3 - SNMPv3.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht
bulk integer Of bulk SNMP-verzoeken moeten worden gebruikt.

Mogelijke waarden:
0 - geen bulkverzoeken gebruiken;
1 - (standaard) - bulkverzoeken gebruiken.
community string SNMP-community. Alleen gebruikt door SNMPv1- en SNMPv2-interfaces.

Eigenschapsgedrag:
- verplicht indien version is ingesteld op "SNMPv1" of "SNMPv2c"
max_repetitions integer Maximale herhaling waarde voor native SNMP-bulkverzoeken (GetBulkRequest-PDU's).
Alleen gebruikt voor discovery[] en walk[] items in SNMPv2 en v3.

Standaard: 10.
securityname string SNMPv3-beveiligingsnaam. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.
securitylevel integer SNMPv3-beveiligingsniveau. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.
authpassphrase string SNMPv3-authenticatiewachtwoord. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.
privpassphrase string SNMPv3-privacywachtwoord. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.
authprotocol integer SNMPv3-authenticatieprotocol. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) - MD5;
1 - SHA1;
2 - SHA224;
3 - SHA256;
4 - SHA384;
5 - SHA512.
privprotocol integer SNMPv3-privacyprotocol. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) - DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256;
4 - AES192C;
5 - AES256C.
contextname string SNMPv3-contextnaam. Alleen gebruikt door SNMPv3-interfaces.