You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

> Host-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de host-API.

Onderhoud

Het instellingenobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
hk_events_mode integer Interne onderhoud inschakelen voor gebeurtenissen en meldingen.

Mogelijke waarden:
0 - Uitschakelen;
1 - (standaard) Inschakelen.
hk_events_trigger string Opslagperiode voor triggergegevens. Accepteert seconden en tijdseenheid met suffix.

Standaard: 365d.
hk_events_service string Opslagperiode voor servicegegevens. Accepteert seconden en tijdseenheid met suffix.

Standaard: 1d.
hk_events_internal string Opslagperiode voor interne gegevens. Accepteert seconden en tijdseenheid met suffix.

Standaard: 1d.
hk_events_discovery string Opslagperiode voor netwerk ontdekkingsgegevens. Accepteert seconden en tijdseenheid met suffix.

Standaard: 1d.
hk_events_autoreg string Opslagperiode voor automatische registratiegegevens. Accepteert seconden en tijdseenheid met suffix.

Standaard: 1d.
hk_services_mode integer Interne onderhoud inschakelen voor services.

Mogelijke waarden:
0 - Uitschakelen;
1 - (standaard) Inschakelen.
hk_services string Opslagperiode voor servicegegevens. Accepteert seconden en tijdseenheid met suffix.

Standaard: 365d.
hk_audit_mode integer Interne onderhoud inschakelen voor audit.

Mogelijke waarden:
0 - Uitschakelen;
1 - (standaard) Inschakelen.
hk_audit string Opslagperiode voor auditgegevens. Accepteert seconden en tijdseenheid met suffix.

Standaard: 365d.
hk_sessions_mode integer Interne onderhoud inschakelen voor sessies.

Mogelijke waarden:
0 - Uitschakelen;
1 - (standaard) Inschakelen.
hk_sessions string Opslagperiode voor sessiegegevens. Accepteert seconden en tijdseenheid met suffix.

Standaard: 365d.
hk_history_mode integer Interne onderhoud inschakelen voor geschiedenis.

Mogelijke waarden:
0 - Uitschakelen;
1 - (standaard) Inschakelen.
hk_history_global integer Geschiedenisperiode voor items overschrijven.

Mogelijke waarden:
0 - Niet overschrijven;
1 - (standaard) Overschrijven.
hk_history string Opslagperiode voor geschiedenisgegevens. Accepteert seconden en tijdseenheid met suffix.

Standaard: 90d.
hk_trends_mode integer Interne onderhoud inschakelen voor trends.

Mogelijke waarden:
0 - Uitschakelen;
1 - (standaard) Inschakelen.
hk_trends_global integer Trendperiode voor items overschrijven.

Mogelijke waarden:
0 - Niet overschrijven;
1 - (standaard) Overschrijven.
hk_trends string Opslagperiode voor trendgegevens. Accepteert seconden en tijdseenheid met suffix.

Standaard: 365d.
db_extension string Configuratievlag DB-extensie. Als deze vlag is ingesteld op "timescaledb", verandert de server zijn gedrag voor onderhoud en verwijdering van items.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
compression_availability integer Of gegevenscompressie wordt ondersteund door de database (of de extensie ervan).

Mogelijke waarden:
0 - Niet beschikbaar;
1 - Beschikbaar.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
compression_status integer TimescaleDB-compressie inschakelen voor geschiedenis en trends.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Uit;
1 - Aan.
compress_older string Comprimeer geschiedenis- en trendrecords ouder dan de opgegeven periode. Accepteert seconden en tijdseenheid met suffix.

Standaard: 7d.