You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

httptest.get

Beschrijving

integer/array httptest.get(objectparameters)

De methode maakt het mogelijk om webscenario's op te halen volgens de gegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Rechten om de methode aan te roepen, kan worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
groupids string/array Geef alleen webscenario's terug die behoren tot de opgegeven hostgroepen.
hostids string/array Geef alleen webscenario's terug die behoren tot de opgegeven hosts.
httptestids string/array Geef alleen webscenario's terug met de opgegeven ID's.
inherited boolean Indien ingesteld op true, geef alleen geërfde webscenario's terug van een sjabloon.
monitored boolean Indien ingesteld op true, geef alleen ingeschakelde webscenario's terug die behoren tot gemonitorde hosts.
templated boolean Indien ingesteld op true, geef alleen webscenario's terug die behoren tot sjablonen.
templateids string/array Geef alleen webscenario's terug die behoren tot de opgegeven sjablonen.
expandName flag Vervang macro's in de naam van het webscenario.
expandStepName flag Vervang macro's in de namen van stappen van het scenario.
evaltype integer Regels voor het zoeken op tags.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) En/Of;
2 - Of.
tags array van objecten Geef alleen webscenario's terug met opgegeven tags. Exacte overeenkomst op tag en hoofdlettergevoelige of hoofdletterongevoelige zoekopdracht op tag-waarde afhankelijk van de operatorwaarde.
Formaat: [{"tag": "<tag>", "value": "<value>", "operator": "<operator>"}, ...].
Een lege array retourneert alle webscenario's.

Mogelijke operatortypen:
0 - (standaard) Like;
1 - Gelijk aan;
2 - Niet zoals;
3 - Niet gelijk aan;
4 - Bestaat;
5 - Bestaat niet.
selectHosts query Geef de hosts waar het webscenario bij hoort terug als een array in de hosts eigenschap.
selectSteps query Geef webscenario-stappen terug in de steps eigenschap.

Ondersteunt count.
selectTags query Geef webscenario-tags terug in de tags eigenschap.
sortfield string/array Sorteer het resultaat op de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: httptestid, name.
countOutput boolean Deze parameters, die gemeenschappelijk zijn voor alle get-methoden, worden in detail beschreven in het referentiecommentaar.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Het ophalen van een web scenario

Haal alle gegevens op over web scenario "4".

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "httptest.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectSteps": "extend",
        "httptestids": "9"
      },
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "httptestid": "9",
          "name": "Homepage controle",
          "delay": "1m",
          "status": "0",
          "variables": [],
          "agent": "Zabbix",
          "authentication": "0",
          "http_user": "",
          "http_password": "",
          "hostid": "10084",
          "templateid": "0",
          "http_proxy": "",
          "retries": "1",
          "ssl_cert_file": "",
          "ssl_key_file": "",
          "ssl_key_password": "",
          "verify_peer": "0",
          "verify_host": "0",
          "headers": [],
          "steps": [
            {
              "httpstepid": "36",
              "httptestid": "9",
              "name": "Startpagina",
              "no": "1",
              "url": "http://example.com",
              "timeout": "15s",
              "posts": "",
              "required": "",
              "status_codes": "200",
              "variables": [
                {
                  "name":"{var}",
                  "value":"12"
                }
              ],
              "follow_redirects": "1",
              "retrieve_mode": "0",
              "headers": [],
              "query_fields": []
            },
            {
              "httpstepid": "37",
              "httptestid": "9",
              "name": "Startpagina / Over",
              "no": "2",
              "url": "http://example.com/about",
              "timeout": "15s",
              "posts": "",
              "required": "",
              "status_codes": "200",
              "variables": [],
              "follow_redirects": "1",
              "retrieve_mode": "0",
              "headers": [],
              "query_fields": []
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CHttpTest::get() in ui/include/classes/api/services/CHttpTest.php.