You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

afbeelding.update

Beschrijving

object image.update(object/array images)

Deze methode maakt het mogelijk om bestaande afbeeldingen bij te werken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Superbeheerder. Rechten om de methode te bellen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Afbeeldingseigenschappen die moeten worden bijgewerkt.

De eigenschap imageid moet worden gedefinieerd voor elke afbeelding, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, alle andere blijven ongewijzigd.

De methode accepteert afbeeldingen met de standaard afbeeldingseigenschappen.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte afbeeldingen bevat onder de eigenschap imageids.

Voorbeelden

Afbeelding hernoemen

Hernoem de afbeelding naar "Wolk pictogram".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "image.update",
      "params": {
        "imageid": "2",
        "name": "Wolk pictogram"
      },
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "imageids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CImage::update() in ui/include/classes/api/services/CImage.php.