You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

onderhoud.update

Beschrijving

object maintenance.update(object/array-onderhoud)

Deze methode maakt het mogelijk om bestaande onderhoudsbeurten bij te werken.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Onderhoudseigenschappen die moeten worden bijgewerkt.

De eigenschap maintenanceid moet worden gedefinieerd voor elk onderhoud, alle andere eigenschappen zijn optioneel. Alleen de doorgegeven eigenschappen worden bijgewerkt, alle andere blijven ongewijzigd.

Naast de standaard onderhoudseigenschappen accepteert de methode de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
groups object/array Host groepen om de huidige groepen te vervangen.

De hostgroepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.

Gedrag van de parameter:
- vereist als hosts niet is ingesteld
hosts object/array Hosts om de huidige hosts te vervangen.

De hosts moeten alleen de eigenschap hostid gedefinieerd hebben.

Gedrag van de parameter:
- vereist als groups niet is ingesteld
timeperiods object/array Onderhoudstijdvakken om de huidige periodes te vervangen.
tags object/array Probleemtags om de huidige tags te vervangen.

Gedrag van de parameter:
- ondersteund als maintenance_type van het onderhoudsobject is ingesteld op "met gegevensverzameling"
groupids
(verouderd)
array Deze parameter is verouderd, gebruik in plaats daarvan groups.
IDs van de hostgroepen die onderhoud zullen ondergaan.
hostids
(verouderd)
array Deze parameter is verouderd, gebruik in plaats daarvan hosts.
IDs van de hosts die onderhoud zullen ondergaan.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de bijgewerkte onderhoud onder de eigenschap maintenanceids.

Voorbeelden

Toewijzen van verschillende hosts

Vervang de hosts die momenteel aan onderhoud zijn toegewezen door twee andere hosts.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "maintenance.update",
      "params": {
        "maintenanceid": "3",
        "hosts": [
          {"hostid": "10085"},
          {"hostid": "10084"}
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "maintenanceids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

COnderhoud::update() in ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php.