You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

module.delete

Beschrijving

object module.delete(array moduleids)

Deze methode maakt het mogelijk om modules te verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstype Superadmin. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Modulebestanden moeten handmatig worden verwijderd.

Parameters

(array) ID's van de modules om te deïnstalleren.

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de gedeïnstalleerde modules onder de eigenschap moduleids.

Voorbeelden

Meerdere modules deïnstalleren

Deïnstalleer de modules "27" en "28".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "module.delete",
      "params": [
        "27",
        "28"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "moduleids": [
          "27",
          "28"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CModule::delete() in ui/include/classes/api/services/CModule.php.