You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

> Probleem object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de problem API.

Problem

Problems are created by the Zabbix server and cannot be modified via the API.

The problem object has the following properties.

Property Type Description
eventid string ID of the problem event.
source integer Type of the problem event.

Possible values:
0 - event created by a trigger;
3 - internal event;
4 - event created on service status update.
object integer Type of object that is related to the problem event.

Possible values if source is set to "event created by a trigger":
0 - trigger.

Possible values if source is set to "internal event":
0 - trigger;
4 - item;
5 - LLD rule.

Possible values if source is set to "event created on service status update":
6 - service.
objectid string ID of the related object.
clock timestamp Time when the problem event was created.
ns integer Nanoseconds when the problem event was created.
r_eventid string Recovery event ID.
r_clock timestamp Time when the recovery event was created.
r_ns integer Nanoseconds when the recovery event was created.
cause_eventid string Cause event ID.
correlationid string Correlation rule ID if this event was recovered by global correlation rule.
userid string User ID if the problem was manually closed.
name string Resolved problem name.
acknowledged integer Acknowledge state for problem.

Possible values:
0 - not acknowledged;
1 - acknowledged.
severity integer Problem current severity.

Possible values:
0 - not classified;
1 - information;
2 - warning;
3 - average;
4 - high;
5 - disaster.
suppressed integer Whether the problem is suppressed.

Possible values:
0 - problem is in normal state;
1 - problem is suppressed.
opdata string Operational data with expanded macros.
urls array Active media type URLs.

Probleemtag

Het probleemtag-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag string Probleemlabelnaam.
value string Waarde van probleemtag.

Media type URL

Het media type URL-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
name string Naam van de URL gedefinieerd door het media type.
url string Waarde van de URL gedefinieerd door het media type.

De resultaten zullen alleen vermeldingen bevatten voor actieve media types met ingeschakelde menu-items voor evenementen. Macro's die in de eigenschappen worden gebruikt, worden uitgebreid, maar als een van de eigenschappen een niet-uitgebreide macro bevat, worden beide eigenschappen uit de resultaten uitgesloten. Voor ondersteunde macro's, zie Ondersteunde macro's.