You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

proxy.delete

Beschrijving

object proxy.delete(array proxies)

Deze methode maakt het mogelijk om proxies te verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Superbeheerder. Rechten om de methode te bellen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van de gebruikersrol. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van te verwijderen proxy's.

Teruggegeven waarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de verwijderde proxies onder de eigenschap proxyids.

Voorbeelden

Meerdere proxies verwijderen

Verwijder twee proxies.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.delete",
      "params": [
        "10286",
        "10285"
      ],
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "10286",
          "10285"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CProxy::delete() in ui/include/classes/api/services/CProxy.php.