You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

report.delete

Beschrijving

object report.delete(array reportids)

Met deze methode kunnen geplande rapporten worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikerstype. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de geplande te verwijderen rapporten.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object met de ID's van de verwijderde geplande rapporten onder de eigenschap reportids.

Voorbeelden

Verwijderen van meerdere geplande rapporten

Verwijder twee geplande rapporten.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "report.delete",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "reportids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CReport::delete() in ui/include/classes/api/services/CReport.php.