You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

sla.delete

Beschrijving

object sla.delete(array slaids)

Deze methode maakt het mogelijk om SLA-items te verwijderen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van de typen Admin en Super admin. Toestemming om de methode op te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de te verwijderen SLA's.

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de verwijderde SLA's onder de eigenschap slaids.

Voorbeelden

Meerdere SLA's verwijderen

Verwijder twee SLA-items.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "sla.delete",
      "params": [
        "4",
        "5"
      ],
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "4",
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CSla::delete() in ui/include/classes/api/services/CSla.php.