You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.
Table of Contents

Taak

Deze klasse is ontworpen om te werken met taken (zoals het controleren van items of laag-niveau ontdekkingsregels zonder configuratieherladen).

Objectverwijzingen:

Beschikbare methoden: