You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

template.create

Beschrijving

object template.create(object/array templates)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe sjablonen te creëren.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Admin en Superadmin. Rechten om de methode op te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object/array) Sjablonen om te creëren.

Naast de standaard sjablooneigenschappen, accepteert de methode ook de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
groups object/array Sjabloon groepen om het sjabloon aan toe te voegen.

De sjabloongroepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.

Gedrag van de parameter:
- vereist
tags object/array Sjabloon tags.
templates object/array Sjablonen om te koppelen aan het sjabloon.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.
macros object/array Gebruikersmacro's om te creëren voor het sjabloon.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gemaakte sjablonen bevat onder de eigenschap templateids. De volgorde van de geretourneerde ID's komt overeen de volgorde van de doorgegeven sjablonen.

Voorbeelden

Een sjabloon creëren

Creëer een sjabloon met tags en koppel twee sjablonen aan dit sjabloon.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.create",
      "params": {
        "host": "Linux sjabloon",
        "groups": {
          "groupid": 1
        },
        "templates": [
          {
            "templateid": "11115"
          },
          {
            "templateid": "11116"
          }
        ],
        "tags": [
          {
            "tag": "Hostnaam",
            "value": "{HOST.NAME}"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "11117"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CTemplate::create() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.