You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

templatedashboard.get

Beschrijving

integer/array templatedashboard.get(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om sjabloon-dashboards op te halen aan de hand van de opgegeven parameters.

Deze methode is beschikbaar voor gebruikers van elk type. Toestemming om de methode te gebruiken kan worden ingetrokken in de gebruikersrolinstellingen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters die de gewenste uitvoer definiëren.

De methode ondersteunt de volgende parameters.

Parameter Type Beschrijving
dashboardids string/array Alleen sjabloon-dashboards retourneren met de opgegeven IDs.
templateids string/array Alleen sjabloon-dashboards retourneren die behoren tot de opgegeven sjablonen.
selectPages query Een pages eigenschap retourneren met sjabloon-dashboardpagina's, correct geordend.
sortfield string/array De resultaten sorteren op basis van de opgegeven eigenschappen.

Mogelijke waarden: dashboardid, name.
countOutput boolean Deze parameters, die gemeenschappelijk zijn voor alle get-methoden, worden in detail beschreven in de referentie-opmerkingen.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Retourwaarden

(integer/array) Retourneert ofwel:

 • een reeks objecten;
 • het aantal opgehaalde objecten, als de countOutput parameter heeft gebruikt.

Voorbeelden

Sjabloon-dashboards ophalen

Haal alle sjabloon-dashboards op met widgets voor een opgegeven sjabloon.

Request:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "templatedashboard.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectPages": "extend",
        "templateids": "10001"
      },
      "id": 1
    }

Response:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "dashboardid": "23",
          "name": "Docker-overzicht",
          "templateid": "10001",
          "display_period": "30",
          "auto_start": "1",
          "uuid": "6dfcbe0bc5ad400ea9c1c2dd7649282f",
          "pages": [
            {
              "dashboard_pageid": "1",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": [
                {
                  "widgetid": "220",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1125"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "221",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1129"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "222",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "5",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1128"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "223",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "5",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1126"
                    }
                  ]
                },
                {
                  "widgetid": "224",
                  "type": "graph",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "10",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "6",
                      "name": "graphid",
                      "value": "1127"
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplateDashboard::get() in ui/include/classes/api/services/CTemplateDashboard.php.